De beeldenroute

Een creatieve weg naar zelfkennis
Ieder mens heeft een beeld van zichzelf. Om je bewust te worden van je huidige zelfbeeld en deze op creatieve wijze in beweging te zetten is de beeldenroute een plezierig hulpmiddel.

Hoe is de werkwijze?
In korte tijd wordt je aan de hand van 144 beelden door een proces geleid waarbij je gaandeweg steeds meer keuzes moet maken. Uiteindelijk hou je ongeveer zes à zeven beelden over, die je eigenlijk altijd als kernkwaliteit bij je draagt. Wanneer je met deze zeven beelden nog verder aan de slag gaat, kan je verrassend veel over jezelf ontdekken.

De weg die je loopt start bij het oriënteren en gaat via het ontdekken, onderscheiden, ontwerpen en onderzoeken naar het ondernemen. Zes stappen die je in de zevende stap in het dagelijks leven tot eigen initiatief brengt.

Na de eerste oriëntatie, die je in twee soms drie keuzerondes naar de uiteindelijke zeven beelden leiden, brengen we een creatief associatie-proces op gang. Alle informatie is nog ongeordend, maar ideeën, een vastloper, kansen vragen en thema’s komen tevoorschijn. Dat wat niet helder is laten we rusten, dat komt later.

Met de volgende stap, meestal in een volgende afspraak, gaat het om het onderscheiden; wat is relevant en wat interessant. Uit de hele berg informatie moet je nu datgene zeven wat het belangrijkste is. Er komt een volgorde van thema’s uit. En met die thema’s kunnen we vervolgens de onderzoeksfase in gaan. Door middel van hulpvragen komen we dan bij de kern van de zaak uit.

Door het onderzoek in stap vier hebben we meer inzicht gekregen. Dat bracht het proces met zich mee. Hiermee wordt het mogelijk een plan te ontwerpen. Plannen voor de toekomst zijn er op (on)bewust niveau altijd. Dit kan nu iets concreter worden, maar wordt pas realistisch in de volgende, zesde stap, waar we met behulp van vragen voor de zelfwaarneming onze gewoontes stap voor stap dieper leren kennen en gewoontes kunnen leren loslaten of omvormen. Vanuit een verdiepte en meervoudige zelfkennis kom je tot keuzes die echt bij jou horen.

Meerdere stappen kunnen ook achter elkaar in een afspraak worden afgelegd. Dan trekken we gewoon iets meer tijd uit en zit er na de tweede of derde stap een kleine pauze.

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: